Werkwijze

Ik start elk traject met een vrijblijvende telefonische intake. Dit gesprek komt veelal naar aanleiding van een hulpvraag. Deze komt meestal vanuit u als ouders of vanuit school. Ouders zijn echter diegenen die het contact met mij leggen. Na de vrijblijvende telefonische intake van 15 tot 30 minuten zal ik kijken of ik iets voor u en uw kind kan betekenen.

Kortdurende coaching

Na de telefonische intake kunnen we een eerste kennismaking plannen om elkaar te leren kennen.  Dit gesprek vindt plaats met u als ouder(s), uw kind en mijzelf. Dit gesprek kan bij mij in de praktijk of bij u thuis. Tijdens dit gesprek proberen we de hulpvraag helder te krijgen. Deze hulpvraag wordt de leidende draad in het coaching traject. De eerste sessies draaien vooral om het bouwen aan een vertrouwensrelatie, daarna zullen we actief met de hulpvraag aan de slag gaan. De duur van het traject is afhankelijk van de hulpvraag en het kind zelf. Ik streef ernaar om praktische en kortdurende trajecten te doorlopen, die oplossingsgericht en positief van karakter zijn.

Onder oplossingsgericht werken versta ik niet dat ik kant en klare oplossingen heb voor elk probleem. De oplossing zit namelijk veelal in het kind zelf. Ik probeer in de sessies het kind te helpen om zelf de inzichten te verkrijgen voor eventuele oplossingen. Ik ben meer een ffiguurlijk kompas dat de weg kan wijzen en het kind bewust kan maken waar te zoeken.  Ik help, begeleid en stuur bij, Ik vind het heerlijk om kinderen op die manier de weg te wijzen, om ze bewuster en zelfverzekerder de toekomst tegemoet te laten treden.

Dit traject bestaat onder andere uit samen praten, veel luisteren, doorvragen, observeren en intuïtief aanvoelen. Ik hanteer hiervoor meerdere speltechnieken en coachingsvormen. Welke, is geheel afhankelijk van de hulpvraag en het kind. Ik zal na elke sessie de vorderingen met u als ouder delen, middels een mailing of kort gesprek.

Begeleiding op school

Het traject waarin ik kinderen begeleid binnen school starten we op dezelfde manier op. Allereerst  bekijken we de hulpvraag die er ligt vanuit ouder of school. Daarnaast zal ook binnen dit traject eerst een intake plaatsvinden en wordt er in de eerste sessies gewerkt aan een vertrouwensband tussen het kind en mijzelf. Op afgesproken tijden zal ik het kind dan in de klas en op school observeren en begeleiden. Dit zal in samenwerking gebeuren met de leerkracht en in samenspraak met u als ouders.

 

Afsluiting:

Als we samen het gevoel hebben dat we aan het einde van het traject zijn, zodat uw kind met de juiste handvatten en een dosis zelfvertrouwen op een positieve manier verder kan, dan zullen we een uitgebreidere eindevaluatie houden. Hierbij zijn het kind alsook de ouder(s) aanwezig.

Het is bij beide coachings vormen mogelijk om na een aantal sessies een uitgebreider gesprek te plannen met ouders en/of school.

 

Kompas Kindercoaching
geloven in jezelf!