Voor wie?

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van coaching waarin het kind, en desgewenst de ouder(s), praktische handvatten en begeleiding krijgen om op een positieve manier verder te kunnen. U kunt bij mij terecht als uw kind hulp nodig heeft bij een of meer van onderstaande gebieden:

  • Emotionele problemen als gevolg van scheiding, rouw of verdriet.
  • Leerproblemen en/of concentratie problemen.
  • Negatief zelfbeeld, onzekerheid of faalangst.
  • Slaapproblemen of eetproblemen.
  • Pestproblemen (pestgedrag vertoont of pestslachtoffer is).
  • Gedragsproblemen zoals boosheid, driftbuien, ed.
  • Angsten, zorgelijkheid of piekeren.
  • Verbeteren van sociale vaardigheden.
  • Leren uiten van emoties.
  • Verbeteren van zelfvertrouwen of vertrouwen in anderen.

 

Daarnaast kan ik ook in de klas een kind observeren om zo een goed beeld te krijgen van het kind en ondersteuning te bieden daar waar nodig. Hierbij kan ik de leerkracht ondersteunen om het kind verder te helpen binnen de school. Ik werk met kinderen die op het reguliere onderwijs zitten en met kinderen die extra ondersteuning nodig hebben binnen school door een handicap. 

 

Daarnaast kunt u me altijd vrijblijvend mailen voor al uw opvoedkundige vragen op; kompaskindercoaching@gmail.com

 

Kindercoaching is niet geschikt voor kinderen met ernstige psychische problemen. In dat geval kunt u uw huisarts raadplegen.  Uw huisarts kan u dan doorverwijzen naar meer gespecialiseerde hulp. Mocht tijdens mijn sessies  blijken dat uw kind in mijn optiek andere gespecialiseerde hulp nodig heeft, zal ik u daarover direct informeren en desgewenst adviseren qua doorverwijzing.

Kompas Kindercoaching
geloven in jezelf!