Kindercoaching

Als moeder weet ik als geen ander dat je je kind het liefst gelukkig ziet. Soms kan een kind echter te maken krijgen met situaties waar hij of zij niet goed mee weet om te gaan. Je kunt hier onder andere denken aan ingrijpende gebeurtenissen zoals verlies, angst of afwijzing.  De gevoelens die daar uit voortkomen kunnen verwarrend zijn. Het kind kan moeite hebben deze gevoelens juist te uiten of te verwoorden. Daarnaast zijn er kinderen die leer- of concentratieproblemen ervaren en zich daar geen raad mee weten. Soms is er gewoon een periode waarin het kind niet lekker in zijn of haar vel zit. Ook is er een groep kinderen die door een aangeboren afwijking meer moeite heeft zich te uiten dan leeftijdsgenootjes.

In al deze gevallen kun je als ouder een beroep doen op een kindercoach. Kindercoaching is een laagdrempelige, kortdurende vorm van coaching waarin het kind praktische handvatten en begeleiding krijgt om op een positieve manier verder te kunnen. Het is zeer oplossingsgericht.

Als kindercoach geloof ik dat alle antwoorden in het kind zelf zitten.

Middels een oplossingsgerichte werkwijze probeer ik samen met de ouder (intake) en vooral met het kind te kijken naar de kwaliteiten en mogelijkheden van het kind zelf.  Elk kind heeft unieke kwaliteiten in zijn of haar bezit waar ze zich vaak nog niet van bewust zijn. Van hieruit gaan we dan verder naar de kern van het probleem en de mogelijke oplossingen. Door het zelfinzicht van het kind te vergroten werken we ook aan het vergroten van het zelfvertrouwen.  Kinderen leren uit te gaan van en te vertrouwen op  eigen kwaliteiten en  vanuit deze kracht de problemen'aan te pakken en op te lossen. Ik wil kinderen daarnaast een positieve manier aanreiken om naar het leven te kijken, vol optimisme en vertrouwen.

 

 

Kompas Kindercoaching
geloven in jezelf!